فصل گرما

فرارسیدن فصل گرما با همه موهبت‌هایی که با خود به همراه دارد ، یورش جانوران مزاحم را نیز به ارمغان می‌آورد. همه می‌دانیم که بندپایان، عنکبوتیان ( رتیل و عنکبوت) ، حشرات زمینی و هوایی ساختمان‌ها را آماج هجمه‌های خود قرار می‌دهند و ما باید به دنبال راهی برای رهایی از این مشکل باشیم. به همه این موارد زیان‌هایی که حشراتی مانند سالک و آنوفل به انسان‌ها می‌زنند را نیز باید افزود؛ عنکبوت پشت قرمز هم وجود دارد (که در هر کشور گرمسیری ممکن است یافت شود ) و دارای زهری قوی است. همه مزاحمت‌های جانداران کوچک به سم آنها خلاصه نمی‌شود، بلکه انتقال آلودگی به اماکن عمومی را باید افزود.

از زمان‌های دیرین هم بشر برای گریز از آزار جانوران موذی به دنبال راهی طبیعی بود تا هم خود آسیب نبیند و هم از نیش زهرآگین آنان، گریخته باشد. یک راه استفاده از کشنده‌های شیمیایی حاوی مشتقات سیانور است ، اما راه طبیعی هم هست که همان توری در و پنجره می‌باشد. اما سؤال اینجاست که این محصول در روند رشد خود از فرایند فناوری تا چه میزان تغییر کرده و اکنون باچه رویکردی می‌توان این محصول را در بازار دید.

سیستم توری رولینگ یا همان جمع شونده خودکار بر سه نوع است عمودی، افقی یک طرفه و در نهایت افقی دو طرفه است و به همان صورت سیستم های توری پلیسه نیز بر سه نوع عمودی ، افقی یک طرفه و افقی دو طرفه می‌باشد. با این حال تنها نکته ثابت در همه انواع توری‌های جمع شونده غیرفلزی بودن آنهاست.


کاربری‌های مختلف ساختمان برای انتخاب توری رابطه مستقیمی دارد چرا که سیستم‌های غیر جمع شونده برای کاربری‌های تجاری و اداری مناسب تر است اما در خانه‌ها به دلیل اینکه در و پنجره‌ها کمتر از ساختمان‌های عمومی باز و بسته می‌شود از این رو می‌توان از توری‌های پلیسه استفاده کرد. چرا که فرسایش این سیستم در ساختمان‌های مسکونی کمتر روی می‌دهد