ارتباط با ما

تلفن : 33281647,48 - 33286854,55 

ساعت شروع کار 8:00 تا ساعت 17:00

آدرس دفتر فروش و کارخانه : کیلومتر 12 جاده خاوران – شهرک صنعتی خاوران – مجتمع آهنکاران – بلوار آهنکاران – کوچه 11 غربی – پلاک 5502